Sketchbooks of Constantinople and Hagia Sophia

Solo exhibition, Galata Greek PrimarySchool, Istanbul, 28-11/26-12-2015

Ceren Oykut’s exhibition Sketchbooks of Konstantiniye and Hagia Sophia was prepared with inspiration from the book named La Fondation de Constantinople et de Sainte-Sophie Dans les Traditions Turques  (The Foundation of Constantinople and Hagia Sophia in Turkish Traditions)  written by Stefanos Yerasimos in 1990. Making broad landscape drawings built on details acquired from everyday life, Oykut utilizes elements from caricature, miniature and cartography. In this exhibition, Oykut intends to apply the methods that Yerosimos formulated while studying the creation and transformation processes of legends within the book, using “items” from her drawings with detaching them from their native context by cutting, cropping, dragging and multiplying to create new topographies. Oykut also concentrates on a legend told in the book that takes place during construction of Ayasofya. Through a character which can be seen as a guardian, an angel, an apprentice and a victim at the same time in the legend of yet unnamed cathedral, Oykut links to contemporary Istanbul. She exhibits her works in progress and their process together to turn time and space into a living cartography.

Ceren Oykut’un Konstantiniye Ve Ayasofya Defterleri başlıklı sergisi Stefanos Yerasimos’un Türk MetinlerindeKonstantiniye Ve Ayasofya Efsaneleri adlı kitabından esinlenerek hazırlandı. Karikatür, minyatür ve kartografi gibi alanlardan beslenerek günlük hayattaki detaylar üzerinden manzara çizimeri yapan Oykut; bu sergide Yerasimos’un 1990 yılında yazdığı Türk MetinlerindeKonstantiniye Ve Ayasofya Efsaneleri adlı kitabında efsanelerin oluşum ve dönüşüm süreçlerini incelerken saptadığı belli başlı yöntemleri kendi çalışmaları üzerinde uyguluyor. Oykut çizimlerinde yer alan birçok öğeyi kesme, taşıma ve çoğaltma yoluyla bağlamlarından kopartıp yeni topografyalar oluşturma sürecine giriyor.Oykut ayrıca, kitabın Ayasofya’nın öyküsünü anlatan bölümünde geçen bir hikayeye de odaklanıyor. Efsanede yer alan, henüz adı bile konmamış devasa kilisenin inşaatı esnasında hep orada bulunan, aynı anda hem koruyucu, hem melek, hem çırak, hem de kurban olan bir karakter üzerinden günümüz İstanbul’una bağlanıyor ve bu hikayeden esinle üretmeye başladığı, henüz oluşum aşamasında olan işlerini oluşum süreçleri ile beraber sergileyerek zaman ve mekanı yaşayan bir kartografyaya çeviriyor.

working process for the site-specific animation and installation Dust, chalk on blackboards, Galata Greek School, Istanbul, 2015

Oykut carried the story of the angel and the apprentice in the part of the book that tells the story of Hagia Sophia to her work titled Dust.

Installation view from the solo exhibition Sketchbooks of Constantinople And Hagia Sophia, charcoal on wall, Galata Greek Primary School, Istanbul, 2015

Installation view from the solo exhibition Sketchbooks of Constantinople And Hagia Sophia, charcoal on wall, Galata Greek Primary School, Istanbul, 2015

Installation view from the solo exhibition Sketchbooks of Constantinople And Hagia Sophia, charcoal on wall, Galata Greek Primary School, Istanbul, 2015

Delineation, digital print on paper and marker on windows, Sketchbooks of Constantinople And Hagia Sophia, Galata Greek Primary School, Istanbul, 2015

*

Details from the exhibition, Sketchbooks of Constantinople and Hagia Sophia, marker on windows and walls, Galata Greek Primary School, Istanbul, 2015

*

Sketch Room, Detail from the exhibition, Sketchbooks of Constantinople and Hagia Sophia, mix media installation on table, digital prints, sketchbooks and drawings on papers, Galata Greek Primary School, Istanbul, 2015

*