My Bathing Suit On Underneath

*

Mayom İçimde/ My Bathing Suit On Underneath*, solo exhibition, artSümer, Istanbul, 29-11/31-12-2011

* inspired by Mayom İçimde written by Pınar Öğünç on 2007

*

My Swim Suit On Underneath / Çiğdem Öztürk
Buildings: Sand, gravel, iron, brick, briquette, cement, plaster, limestone, timber, roof tile, glass, tar…People: Oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium, phosphate, potassium, sulfur, sodium, magnesium…Are people more exhausted or buildings? Buildings spoke: “Go back to caves, the city is finished!” People did not speak, but took on the forms of buildings, embraced stone and concrete, sprawled out, slept, woke up, hid… Buildings leaned over, twisted, straightened up, constantly grew. They don’t dance. They don’t move. Everyone has a sleeping space but no one has a place in which to hide.
///////// Binalar: Kum, çakıl, beton, alçı, kireç, kereste, kiremit, cam, katran..İnsanlar: Oksijen, karbon, hidrojen, nitrojen, kalsiyum, fosfor, potasyum, kükürt, sodyum, magnezyum..İnsanlar mı daha yorgun, yoksa binalar mı? Binalar dile geldi: “Mağaralara geri dönün, şehir bitti!”İnsanlar konuşmadı, binaların şeklini aldı, taşa, betona kollarını doladı, boşluklara yayıldı, uyudu, uyandı, saklandı… Binalar eğildi, büküldü, doğruldu, habire büyüdü. Dans etmiyorlar. Kımıldamıyorlar. Herkesin yatacak yeri var, ama kimsenin kaçacak yeri yok.

Mayom İçimde/ My Swimsuit On Underneath, exhibition view, acrylic on walls, artSümer, Istanbul, 2011

*

Swimmers In The Field, ink on paper, 173×118 cm, 2011

*

Flying, ink on paper, 173×118 cm, 2011

*

Sleep, 173x118cm, ink and marker on paper, 2011

*

Project, marker on paper, 173x118cm, 2011

Escape, marker on paper, 15×43 cm, 2011

*

Entrance and Final, each:24×48 cm, 2009

*

*